Gorce

 

Cennik opłat za wstęp na niektóre obszary  Gorczańskiego Parku Narodowego
&1
1. Opłaty pobierane są za wstęp na następujące obszary Parku:
a)   szlak w dolinie potoku Turbacz na odcinku polana Hucisko –
Olszowy potok;
b)   szlak w dolinie Olszowego potoku na odcinku polana Hucisko –            Poręba Górna;
c)   szlak niebieski na odcinku Polana Hucisko – Czoło Turbacza;
d)   szlak zielony na odcinku Polana Tobołów – Obidowiec;
e)   ścieżki przyrodnicze: „Dolina potoku Turbacz”, „Na Turbaczyk”,
„Wokół doliny Poręby”.
2.   Wysokość opłat za jednorazowy wstęp na obszary wymienione w § 1
ust.1 wynosi:
 a) bilet normalny – 3,0 zł
 b) bilet ulgowy – 1,5 zł
3.   Wysokość opłat za wstęp na obszary wymienione w § 1 ust. 1 na okres
3  dni wynosi:
        a) bilet normalny – 6,0 zł
        b) bilet ulgowy – 3,0 zł
 4.  Wysokość opłat za wstęp na obszary wymienione w § 1 ust. 1 na okres
10 dni wynosi:
        a) bilet normalny – 24,0 zł
        b) bilet ulgowy – 12,0 zł
§ 2
Opłaty wymienione w § 1 ust. 2- 4 są pobierane w okresie od 1 maja do 31 października.