PRZEWODNIK PO WADOWICACH

Zamawianie Przewodnika: Piotr Wacław tel. 509 970 999 lub email: przewodnicygorscy@gmail.com

PONIŻEJ ZAMIESZCZONO PROPONOWANE PROGRAMY WYCIECZEK PO WADOWICACH.

  1. Czas trwania – 2 godz.Wariant I

Cele:
Przedstawienie historii miasta, najważniejszych miejsc związanych z osobą Ojca Świętego Jana Pawła II

Założenia programowe:
1. Plac Jana Pawła II – historia miasta, najważniejsze obiekty i związki z Karolem Wojtyłą (szkoła powszechna,gimnazjum,cukiernia, pomnik JPII).
2. Dom rodzinny Jana Pawła II – historia budynku i powstania muzeum(z zewnątrz)
3. Bazylika ONMP – historia świątyni, opis architektoniczny z zewnątrz i wewnątrz, miejsca i pamiątki związane z Karolem Wojtyłą ( cudowny obraz Matki Bożej, chrzcielnica, polichromie, kaplica Jan Pawła II, relikwia, tron, pamiątki po Benedykcie XVI, zegar słoneczny).
4. Klasztor oo. Karmelitów – historia zgromadzenia, działalność św. Rafała Kalinowskiego , opis architektoniczny sanktuarium św. Józefa i budynków klasztornych, ich związki z JPII (przyjęcie szkaplerza, kościół garnizonowy 12 pp., w którym służył ojciec Karola Wojtyły, pamiątki związane z JPII (pierścień papieski, szkaplerz)

Trasa zwiedzania: Plac Jana Pawła II – Bazylika ONMP – Dom rodzinny JPII (z zewnątrz)-Klasztor oo. Karmelitów

2 .Czas trwania 2 godz.Wariant II

Założenia programowe:
1. Plac Jana Pawła II – historia miasta, najważniejsze obiekty i związki z Karolem Wojtyłą (szkoła powszechna, cukiernia, pomnik JPII).
2. Dom rodzinny Jana Pawła II – historia budynku i powstania muzeum(z zewnątrz)
3. Bazylika ONMP – historia świątyni, opis architektoniczny z zewnątrz i wewnątrz, miejsca i pamiątki związane z Karolem Wojtyłą ( cudowny obraz Matki Bożej, chrzcielnica, polichromie, kaplica Jan Pawła II, relikwia, tron, pamiątki po Benedykcie XVI, zegar słoneczny).
4. Muzeum Miejskie – historia budynku i związki z Karolem Wojtyłą (jadłodajnia Banasiów).W tym muzeum prezentowana jest historia miasta od jego powstania po okres Galicyjski (zaboru Austro-Węgierskiego)Wstęp płatny.

Trasa zwiedzania: Plac Jana Pawła II – Bazylika ONMP – Dom rodzinny JPII (z zewnątrz)– Muzeum Miejskie (ul. Kościelna).

3.Czas trwania – 3-4 godziny.Wariant III

Cele:
Przedstawienie historii miasta, najważniejszych miejsc związanych z osobą Ojca Świętego Jana Pawła II

Założenia programowe:
1. Plac Jana Pawła II – historia miasta, najważniejsze obiekty i związki z Karolem Wojtyłą (szkoła powszechna, cukiernia, pomnik JPII).
2. Dom rodzinny Jana Pawła II – historia budynku i powstania muzeum(z zewnątrz)
3. Bazylika ONMP – historia świątyni, opis architektoniczny z zewnątrz i wewnątrz, miejsca i pamiątki związane z Karolem Wojtyłą ( cudowny obraz Matki Bożej, chrzcielnica, polichromie, kaplica Jan Pawła II, relikwia, tron, pamiątki po Benedykcie XVI, zegar słoneczny).
4. Muzeum Miejskie – historia budynku i związki z Karolem Wojtyłą (jadłodajnia Banasiów).Wstęp płatny

5. Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Wadowity – historia szkolnictwa w mieście, dzieje budynku, znani absolwenci Gimnazjum im. Marcina Wadowity.

6. Pomnik Emila Zegadłowicza – związki Zegadłowicza z Wadowicami, jego działalność w grupie „Czartak”, odniesienie do muzeum w pobliskim Gorzeniu (zbiory).
7. Klasztor oo. Karmelitów – historia zgromadzenia, działalność św. Rafała Kalinowskiego  opis architektoniczny sanktuarium św. Józefa i budynków klasztornych, ich związki z JPII (przyjęcie szkaplerza, kościół garnizonowy 12 pp., w którym służył ojciec Karola Wojtyły, pamiątki związane z JPII (pierścień papieski, szkaplerz).
8. Kościół św. Piotra Apostoła – historia świątyni, związki z JPII (wybudowana jako votum dziękczynne, konsekrowana przez Papieża), pamiątki (relikwia JPII), pomnik JPII, Golgota.

Trasa zwiedzania: Plac Jana Pawła II – Bazylika ONMP – Dom rodzinny JPII (z zewnątrz)-Muzeum Miejskie (ul. Kościelna) – ul. Mickiewicza – ul. Słowackiego – ul. Karmelicka – Aleja Wolności – schody do kościoła św. Piotra Apostoła – Aleja MB Fatimskiej – ul. Lwowska – Plac JPII.

3. WARIANT IV, TRASA HISTORYCZNA, CZAS TRWANIA 2-3 godz.

Rynek, Bazylika ONMP, Dawne Gimnazjum, Sąd Rejonowy, Cmentarz Parafialny, Dawne Koszary, Budynek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.