PRZEWODNIK KALWARIA, LANCKORONA

Zamawianie Przewodnika:Piotr Wacław tel. 509 970 999

Poniżej zamieszczono proponowane programy wycieczek po Kalwarii Zebrzydowskiej i Lanckoronie

Wariant I.Czas wycieczki  2 godz.

I.Cele:

Przedstawienie historii klasztoru, sanktuarium Pasyjno-Maryjnego, najważniejszych miejsc związanych z osobą Ojca Świętego Jana Pawła II

Założenia programowe:
1. Plac pielgrzymkowy (odpustowy) – krótka historia klasztoru i dróżek męki pańskiej, pomnik JPII.
2. Plac Rajski – opis fasady kościoła, figury św. Franciszka z Asyżu i św. Antoniego, krużganki z konfesjonałami
3. Wirydarz – obrazy fundatorów klasztoru i osób związanych z cudownym obrazem MB Kalwaryjskiej
4. Nawa główna – opis polichromii Włodzimierza Tetmajera, pamiątki po JPII i Benedykcie XVI, ołtarze boczne
5. Prezbiterium – historia ołtarza głównego z figurą Matki Boskiej Anielskiej, chór zakonny (najstarszy krzyż w sanktuarium, srebrna płaskorzeźba dróżek pańskich, późnorenesansowe stalle)
6. Kaplica MB Kalwaryjskiej – historia cudownego obrazu, vota JPII i Benedykta XVI
Trasa zwiedzania: Parking – Plac Odpustowy – Plac Rajski – Wirydarz – Nawa Główna – Prezbiterium – Kaplica MB Kalwaryjskiej – Dziedziniec Arkadowy – parking.

Wariant II.Czas trwania – 4godz

Cele:
Przedstawienie historii klasztoru, sanktuarium Pasyjno-Maryjnego, najważniejszych miejsc związanych z osobą Ojca Świętego Jana Pawła II

Założenia programowe:
1. Plac pielgrzymkowy (odpustowy)– historia klasztoru i dróżek męki pańskiej, krzyż misyjny, pomnik JPII, kaplica św. Rafała, figury świętych związanych z zakonem franciszkanów, krzyż konfederatów barskich, figura św. Jana Nepomucena, cmentarz wojenny
2. Plac Rajski – opis fasady kościoła, figury św. Franciszka z Asyżu i św. Antoniego, krużganki z konfesjonałami
3. Wirydarz – obrazy fundatorów klasztoru i osób związanych z cudownym obrazem MB Kalwaryjskiej
4. Nawa główna – opis polichromii Włodzimierza Tetmajera, pamiątki po JPII i Benedykcie XVI, ołtarze boczne, kaplica Niepokalanie Poczętej NMP
5. Prezbiterium – historia ołtarza głównego z figurą Matki Boskiej Anielskiej, chór zakonny (najstarszy krzyż w sanktuarium, srebrna płaskorzeźba dróżek pańskich, późnorenesansowe stalle)
6. Kaplica MB Kalwaryjskiej – historia cudownego obrazu, vota JPII i Benedykta XVI, opis architektoniczny
7. Kaplica św. Antoniego Padewskiego
8. Krużganki ze stacjami drogi krzyżowej (dawne mury obronne) – kaplica MB Bolesnej, kaplica św. Anny, pomnik katyński
9. Dziedziniec Arkadowy – makieta dróżek męki pańskiej w Domu Pielgrzyma, figury MB i św. Franciszka (możliwość odpoczynku w kawiarni)
10. Plac Nabożeństw – ołtarz polowy, figur św. Józefa, kamienny krzyż z wizerunkiem Chrystusa
11. Wyjście na Golgotę – kościół Ukrzyżowania, kaplica Grobu Pańskiego, kaplica Obnażenia, kaplica Namaszczenia
Trasa zwiedzania: Parking – Cmentarz wojenny – Plac Odpustowy – Plac Rajski – Wirydarz – Nawa główna – Prezbiterium – Kaplica Niepokalanie Poczętej NMP – Kaplica MB Kalwaryjskiej – Kaplica św. Antoniego – Dziedziniec Arkadowy – Plac Nabożeństw – Golgota – parking.

Czas trwania – ok. 8 godz.

Wariant III.Cele:
Przedstawienie historii klasztoru, sanktuarium pasyjno-maryjnego, najważniejszych miejsc związanych z osobą Ojca Świętego Jana Pawła II, przejście dróżek pasyjno-maryjnych

Założenia programowe:
1. Plac pielgrzymkowy (odpustowy)– historia klasztoru, krzyż misyjny, pomnik JPII
2. Plac Rajski – opis fasady kościoła, figury św. Franciszka z Asyżu i św. Antoniego, krużganki z konfesjonałami
3. Wirydarz – obrazy fundatorów klasztoru i osób związanych z cudownym obrazem MB Kalwaryjskiej
4. Nawa główna – opis polichromii Włodzimierza Tetmajera, pamiątki po JPII i Benedykcie XVI, ołtarze boczne, kaplica Niepokalanie Poczętej NMP
5. Prezbiterium – historia ołtarza głównego z figurą Matki Boskiej Anielskiej, chór zakonny (najstarszy krzyż w sanktuarium, srebrna płaskorzeźba dróżek pańskich, późnorenesansowe stalle)
6. Kaplica MB Kalwaryjskiej – historia cudownego obrazu, vota JPII i Benedykta XVI, opis architektoniczny
7. Kaplica św. Antoniego Padewskiego
8. Krużganki ze stacjami drogi krzyżowej (dawne mury obronne) – kaplica MB Bolesnej, kaplica św. Anny, pomnik katyński
9. Dziedziniec Arkadowy – makieta dróżek męki pańskiej w Domu Pielgrzyma, figury MB i św. Franciszka (możliwość odpoczynku w kawiarni)
10. Plac Nabożeństw – ołtarz polowy, figur św. Józefa, kamienny krzyż z wizerunkiem Chrystusa
11. Przejście dróżek pasyjno-maryjnych – historia kultu pasyjno-maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej, opis kaplic, ołtarzy w kaplicach, mostów na Cedronie, cmentarz wojenny
Trasa zwiedzania: Parking – Plac Odpustowy – Plac Rajski – Wirydarz – Nawa główna – Prezbiterium – Kaplica Niepokalanie Poczętej NMP – Kaplica MB Kalwaryjskiej – Kaplica św. Antoniego – Dziedziniec Arkadowy – Plac Nabożeństw – Dróżki pasyjno-maryjne – cmentarz wojenny – parking.

Wariant IV.Program wycieczki całodniowej: Wadowice – Kalwaria Zebrzydowska

Cele:
Przedstawienie historii miast, klasztoru i sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, najważniejszych miejsc związanych z osobą Ojca Świętego Jana Pawła II

Wadowice
Założenia programowe:
1. Plac Jana Pawła II – historia miasta, najważniejsze obiekty i związki z Karolem Wojtyłą (Magistrat, cukiernia, pomnik JPII).
2. Dom rodzinny Jana Pawła II – historia budynku i powstania muzeum (z zewnątrz)
3. Bazylika ONMP – historia świątyni, opis architektoniczny z zewnątrz i wewnątrz, miejsca i pamiątki związane z Karolem Wojtyłą ( cudowny obraz Matki Bożej, chrzcielnica, polichromie, kaplica Jan Pawła II, relikwia, tron, pamiątki po Benedykcie XVI, zegar słoneczny).
4. Muzeum Miejskie – historia budynku i związki z Karolem Wojtyłą (jadłodajnia Banasiów).Wystawa nawiązuje do historii miasta od jego postania po czasy Galicyjskie.Wstęp płatny
5. Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Wadowity – historia szkolnictwa w mieście, dzieje budynku, znani absolwenci Gimnazjum im. Marcina Wadowity.
6. Pomnik Emila Zegadłowicza – związki Zegadłowicza z Wadowicami, jego działalność w grupie „Czartak”, odniesienie do muzeum w pobliskim Gorzeniu (zbiory).
7. Klasztor oo. Karmelitów – historia zgromadzenia, działalność św. Rafała Kalinowskiego (pomnik, cela), opis architektoniczny sanktuarium św. Józefa i budynków klasztornych, ich związki z JPII (przyjęcie szkaplerza, kościół garnizonowy 12 pp., w którym służył ojciec Karola Wojtyły, pamiątki związane z JPII (pierścień papieski, szkaplerz).
8. Kościół św. Piotra Apostoła – historia świątyni, związki z JPII (wybudowana jako votum dziękczynne, konsekrowana przez Papieża), pamiątki (relikwia JPII), pomnik JPII, Golgota.

Trasa zwiedzania: Plac Jana Pawła II – Bazylika ONMP – Dom rodzinny JPII (z zewnatrz) – Muzeum Miejskie (ul. Kościelna) – ul. Mickiewicza – ul. Słowackiego – ul. Karmelicka – Aleja Wolności – schody do kościoła św. Piotra Apostoła – Aleja MB Fatimskiej – ul. Lwowska – Plac JPII.

Przejazd do Kalwarii Zebrzydowskiej na trasie Wadowice – Klecza – Barwałd – Kalwaria Zebrzydowska. W czasie przejazdu prelekcja obejmująca tematykę:
· położenie geograficzne zwiedzanego obszaru,
· okres kazimierzowski (starostwo lanckorńskie i barwałdzkie – historia zamków),
· czasy galicyjskie Wadowic, budowa linii kolejowej,
· okres II wojny światowej,
· drewniany kościół św. Erazma w Barwałdzie,
· Dwór „Mikołaj” w Wadowicach,
· kościół św. Józefa w centrum Kalwarii, woskowa figura JPII

Kalwaria Zebrzydowska

Założenia programowe:
1. Plac pielgrzymkowy (odpustowy)– historia klasztoru i dróżek męki pańskiej, krzyż misyjny, pomnik JPII, kaplica św. Rafała, figury świętych związanych z zakonem franciszkanów, krzyż konfederatów barskich, figura św. Jana Nepomucena, cmentarz wojenny
2. Plac Rajski – opis fasady kościoła, figury św. Franciszka z Asyżu i św. Antoniego, krużganki z konfesjonałami
3. Wirydarz – obrazy fundatorów klasztoru i osób związanych z cudownym obrazem MB Kalwaryjskiej
4. Nawa główna – opis polichromii Włodzimierza Tetmajera, pamiątki po JPII i Benedykcie XVI, ołtarze boczne, kaplica Niepokalanie Poczętej NMP
5. Prezbiterium – historia ołtarza głównego z figurą Matki Boskiej Anielskiej, chór zakonny (najstarszy krzyż w sanktuarium, srebrna płaskorzeźba dróżek pańskich, późnorenesansowe stalle)
6. Kaplica MB Kalwaryjskiej – historia cudownego obrazu, vota JPII i Benedykta XVI, opis architektoniczny
7. Kaplica św. Antoniego Padewskiego
8. Krużganki ze stacjami drogi krzyżowej (dawne mury obronne) – kaplica MB Bolesnej, kaplica św. Anny, pomnik katyński
9. Dziedziniec Arkadowy – makieta dróżek męki pańskiej w Domu Pielgrzyma, figury MB i św. Franciszka (możliwość odpoczynku w kawiarni)
10. Plac Nabożeństw – ołtarz polowy, figur św. Józefa, kamienny krzyż z wizerunkiem Chrystusa
11. Wyjście na Golgotę – kościół Ukrzyżowania, kaplica Grobu Pańskiego, kaplica Obnażenia, kaplica Namaszczenia
Trasa zwiedzania: Parking – Cmentarz wojenny – Plac Odpustowy – Plac Rajski – Wirydarz – Nawa główna – Prezbiterium – Kaplica Niepokalanie Poczętej NMP – Kaplica MB Kalwaryjskiej – Kaplica św. Antoniego – Dziedziniec Arkadowy – Plac Nabożeństw – Golgota – parking.

Wariant V.Program wycieczki: Kalwaria Zebrzydowska – Lanckorona

Cele:
Przedstawienie historii Kalwarii Zebrzydowskiej i starostwa lanckorońskiego, klasztoru i sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, najważniejszych miejsc związanych z osobą Ojca Świętego Jana Pawła II

Kalwaria Zebrzydowska
Założenia programowe:
1. Plac pielgrzymkowy (odpustowy)– historia klasztoru i dróżek męki pańskiej, krzyż misyjny, pomnik JPII, kaplica św. Rafała, figury świętych związanych z zakonem franciszkanów, krzyż konfederatów barskich, figura św. Jana Nepomucena, cmentarz wojenny
2. Plac Rajski – opis fasady kościoła, figury św. Franciszka z Asyżu i św. Antoniego, krużganki z konfesjonałami
3. Wirydarz – obrazy fundatorów klasztoru i osób związanych z cudownym obrazem MB Kalwaryjskiej
4. Nawa główna – opis polichromii Włodzimierza Tetmajera, pamiątki po JPII i Benedykcie XVI, ołtarze boczne, kaplica Niepokalanie Poczętej NMP
5. Prezbiterium – historia ołtarza głównego z figurą Matki Boskiej Anielskiej, chór zakonny (najstarszy krzyż w sanktuarium, srebrna płaskorzeźba dróżek pańskich, późnorenesansowe stalle)
6. Kaplica MB Kalwaryjskiej – historia cudownego obrazu, vota JPII i Benedykta XVI, opis architektoniczny
7. Kaplica św. Antoniego Padewskiego
8. Krużganki ze stacjami drogi krzyżowej (dawne mury obronne) – kaplica MB Bolesnej, kaplica św. Anny, pomnik katyński
9. Dziedziniec Arkadowy – makieta dróżek męki pańskiej w Domu Pielgrzyma, figury MB i św. Franciszka (możliwość odpoczynku w kawiarni)
10. Plac Nabożeństw – ołtarz polowy, figur św. Józefa, kamienny krzyż z wizerunkiem Chrystusa
11. Wyjście na Golgotę – kościół Ukrzyżowania, kaplica Grobu Pańskiego, kaplica Obnażenia, kaplica Namaszczenia
Trasa zwiedzania: Parking – Cmentarz wojenny – Plac Odpustowy – Plac Rajski – Wirydarz – Nawa główna – Prezbiterium – Kaplica Niepokalanie Poczętej NMP – Kaplica MB Kalwaryjskiej – Kaplica św. Antoniego – Dziedziniec Arkadowy – Plac Nabożeństw – Golgota – parking.

Przejazd do Lanckorona na trasie Kalwaria – Brody – Lanckorona. W czasie przejazdu prelekcja obejmująca tematykę:
· położenie geograficzne zwiedzanego obszaru,
· miejscowe rzemiosła (meblarstwo, obuwnictwo),
· kościół św. Józefa w centrum Kalwarii, woskowa figura JPII

Obecnie decyzją władz Klasztoru w Kalwarii Zebrzydowskiej prawo oprowadzania wycieczek  wewnątrz Klasztoru posiadają tylko osoby wyznaczone przez zakonników.

Lanckorona

Założenia programowe:
1. Historia Lanckorona od czasów średniowiecza,
2. Dzieje konfederacji barskiej na omawianym obszarze,
3. Zwiedzenie rynku (średniowieczny układ urbanistyczny, drewniane domy podcieniowe z XIX wieku, dawny magistrat, herb miasta),
4. Muzeum im. Antoniego Krajewskiego – izba etnograficzna, makieta rynku, sala poświęcona konfederatom barskim,
5. Kościół św. Jana Chrzciciela – rys historyczny, opis architektoniczny, wyposażenie wnętrza,
6. Spacer na Górę Lanckorońską – panorama Beskidów, historia starostwa lanckorońskiego i dziejów zamku.
Trasa zwiedzania: Rynek – ul. Św. Jana – Góra Lanckorońska – Rynek