Posts Categorized: LANCKORONA

Przewodnik po Lanckoronie-rocznica

31 marca 1366 roku król Kazimierz Wielki nadał Lanckoronie prawa miejskie, wzorowane na prawie magdeburskim,  nadajac szereg przywilejów. Istniejący rynek zaadoptowano do nowych celów. W 1938 r. układ urbanistyczny został wpisany do rejestru zabytków. Lanckorona prawa miejskie posiadała aż do 1933 roku. 

Z przewodnikiem do Kalwarii i Lanckorony.

Pierwszy dzień wiosny to dobry moment na rozpoczęcie sezonu turystycznego. Tak też uczynili seniorzy z Brzeska, odwiedzając z przewodnikiem Kalwarię Zebrzydowska i Lanckoronę. Małopolanie wykazali się dużym zainteresowaniem odwiedzonych miejsc co przeradzało się raz po raz w liczne pogadanki.

Przewodnik po Lanckoronie-kalendarium

13 lipca 1933 roku Lanckorona utraciła status miasta. Prawa miejskie Lanckorona posiadała od 1361 roku, które zostało jej nadane przez króla Kazimierza Wielkiego, a więc od samego początku jej istnienia.

W rocznicę z przewodnikiem po Kalwarii i Lanckoronie

Seniorzy z Pabianic akurat dokładnie w dzień 428-ej rocznicy przejęcia przez Ród Zebrzydowskich zarządu nad zamkiem i starostwem lanckorońskim razem z przewodnikiem po Kalwarii Zebrzydowskiej i Lanckoronie zwiedzali te miejscowości. Spotkanie okazało się ciekawą lekcją historii, tym bardziej że w tym roku obchodzimy okrągłą rocznicę wybuchu Konfederacji Barskiej.

Wyjazd studentów UTW do Kalwarii Zebrzydowskiej i Lanckorony

Z grupą studentów „Uniwersytetu Trzeciego Wieku”przewodnik po Kalwarii Zebrzydowskiej i Lanckoronie zrealizował program zlecony przez Uczelnię. W Kalwarii Zebrzydowskiej uczestnicy przeszli fragment „Dróżek Kalwaryjskich” a następnie  zwiedzili Klasztor.Większa część rozmowy ze studentami dotyczyła tematów historycznych tych miejsc o znaczeniu ponadregionalnym. Następnie grupa autokarem przejechała do pobliskiej Lanckorony.Tutaj program obejmował spacer po rynku na którym znajdują się… Read more »